Nonconformism

Period: 1950s–80s
List of representatives:
Alexander Arefiev (Arekh)
Alexander Florensky
Alexander Gurevich
Alexander Kharitonov
Alexander Kosolapov
Alexander Kryukov
Alexander Manusov
Alexander Melamid
Alexander Ney
Alexander Rabin
Alexander Yulikov
Alexei Kamensky
Alexei Rossal-Voronov
Alexei Tyapushkin
Alyona Kirtsova
Anatoly Belkin
Anatoly Galb
Anatoly Slepyshev
Anatoly Vasilyev
Anatoly Zhigalov
Anatoly Zverev
Andrei Grositsky
Anna-Nina Kovalenko
Arkady Petrov
Avdei Ter-Oganian
Boris Bich
Boris Birger
Boris Sveshnikov
Boris Turetsky
Boris Zhutovsky
Dmitry Krasnopevtsev
Dmitry Lion
Dmitry Plavinsky
Dmitry Prigov
Dmitry Shagin
Eduard Steinberg
Elena Figurina
Elena Yelagina
Ely Belyutin
Eric Bulatov
Ernst Neizvestny
Evgeny Esaul (Yevgeny Yesaulenko)
Genia Chef
Gennady Zubkov
Gleb Bogomolov
Grisha Bruskin
Henry Elinson
Igor Ivanov
Igor Makarevich
Igor Orlov
Igor Sacharow-Ross
Igor Snegur
Igor Vulokh
Ilya Kabakov
Ilya Pravdin
Irina Tikhomirova
Ivan Chuikov
Ivan Sotnikov
Jurij Tilman
Leonid Borisov
Leonid Lamm
Leonid Sokov
Lev Povzner
Lydia Kirillova
Marlen Spindler
Maxim Arkhangelsky
Mihail Chemiakine
Mikhail Grobman
Mikhail Konstantinovich Ivanov
Mikhail Roginsky
Mikhail Schwartzmann
Natalia Abalakova
Natalia Zhilina
Natta Konysheva
Nikita Alexeyev
Nikolai Matryonin
Oleg Maslov
Oleg Tselkov
Olev Subbi
Olga Florenskaya
Oscar Rabin
Otari Kandaurov
Pyotr Belenok
Richard Vasmi
Rostislav Lebedev
Sasha Okun
Sergei Bordachyov
Sergei Bugayev (Africa)
Sergei Kovalsky
Sergei Sergeyev
Sergei Shablavin
Svetlana Nekrasova
Tatyana Kerner
Terekla (Alexander Poteshkin)
Timur Novikov
Ülo Sooster
Vadim Rokhlin
Vadim Voinov
Vadim Zakharov
Vagrich Bakhchanian
Valentin Gerasimenko
Valentin Vorobyov
Valentina Povarova
Valery Yurlov
Victor Andreyev
Victor Pivovarov
Victor Skalkin
Vik (Vyacheslav Zabelin)
Vitaly Komar
Vladimir Andreyenkov
Vladimir Dukhovlinov
Vladimir Kustov
Vladimir Nemukhin
Vladimir Pyatnitsky
Vladimir Shagin
Vladimir Shinkarev
Vladimir Slepian
Vladimir Titov
Vladimir Viderman
Vladimir Weisberg
Vladimir Yakovlev
Vladimir Yankilevsky
Vladimir Yashke
Vladislav Mamyshev-Monroe
Vladlen Gavrilchik
Vyacheslav Kalinin
Yevgeny Bachurin
Yevgeny Goryunov
Yevgeny Orlov
Yevgeny Rukhin
Yevgeny Yufit
Yury (“Colonel”) Nikiforov
Yury Dyshlenko
Yury Gobanov
Yury Medvedev
Yury Nolev-Sobolev
Yury Skopov
Yury Vasilyev-MON
Yury Zharkikh
Yury Zlotnikov
Zhanna Brovina
 

Random articles